Umowa na wykonanie usługi projektu wizualizacji pomieszczenia

 1. CERBUD oświadcza, że jest właścicielem licencji programu CAD DECOR oraz posiada prawo do wykonania wizualizacji pomieszczenia zwanego projektem.
 2. Projekt wizualizacji pomieszczenia nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane. Projekt wizualizacji pomieszczenia stanowi symulację komputerową wykonaną dla celów poglądowych.
 3. Klient, który chce skorzystać z usługi projektowania łazienki z wykorzystaniem produktów oferowanych przez CERBUD dokonuje zgłoszenia drogą e-mail lub osobiście.
 4. Projekt wizualizacji wykonany jest na podstawie wybranej przez Zamawiającego kolekcji płytek ceramicznych oraz innych towarów będących przedmiotem oferty handlowej CERBUD.
 5. Klient przekazuje informacje niezbędne do wykonania projektu, dotyczące projektowanego pomieszczenia (wymiary, przyłącza, otwory itp.) – dołączając (o ile to możliwe) posiadane przez siebie rzuty pomieszczenia, dokonuje wyboru oferowanych przez CERBUD produktów, a także udostępnia niezbędne dane kontaktowe, w tym: adres, adres email, nr telefonu.
 6. Zamawiający przed rozpoczęciem projektowania opłaca usługę wykonania projektu wizualizacji pomieszczenia w kwocie 300 zł netto za jedno projektowane pomieszczenie. Klient dokonuje wpłaty tytułem wykonania projektu wizualizacji pomieszczenia przelewem na rachunek bankowy firmy CERBUD wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub do kasy firmy.
 7. Zaksięgowanie wpłaconej przez Klienta kwoty, jest warunkiem wykonania projektu. Projektant firmy CERBUD kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając zdjęcia projektu w formacie JPG). Usługa zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 5 – 7 dni roboczych od daty uiszczenia opłaty. Termin wykonania usługi może być zmieniony wyłącznie za obustronną zgodą. Komunikacja pomiędzy Klientem i Projektantem w trakcie prac nad projektem może odbywać się osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Zamawiający ma prawo do wnoszenia poprawek do projektu (2 poprawki). W przypadku zmiany towaru będącego przedmiotem projektu zamawiający może ponieść opłatę w wysokości do 200 zł brutto (w zależności od zakresu zmian) za każdą kolejną zmianę. Opłata ta nie będzie wliczana na poczet zakupów.
 9. Projektant może zaproponować dodatkowe elementy ceramiki lub wyposażenia. Projektant w ramach usługi dokonuje obliczenia wszystkich elementów niezbędnych do realizacji projektu. Za powyższe wyliczenia ilościowe Klient bierze współodpowiedzialność, akceptując przedstawiony projekt.
 10. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w projekcie dokonane przez Klienta samodzielnie, bez uzgodnienia ich z Projektantem. Po zakończeniu prac nad projektem Klient otrzymuje wersję elektroniczną aranżacji pomieszczenia.
 11. Klient może skorzystać z usługi projektowania łazienki 3D GRATIS! Warunkiem wykonania darmowej wizualizacji (aranżacja łazienki) jest zakup całości płytek i armatury sanitarnej, które zostały umieszczone w projekcie. Kwota pobranej zapłaty za projekt zostanie odliczona od należności za zakupowane towary.

Pytania lub jakiekolwiek informacje odnośnie projektu prosimy kierować na adres: projekty@cerbud.olsztyn.pl lub telefon: +48 89 539 13 48