kostka brukowa, ogrodzenia, płyty chodnikowe, kamień

Semmelrock

Semmelrock Stein + Design jest wiodącym producentem kostki brukowej, płyt i systemów ogrodzeń na rynku europejskim (20 zakładów w 8 krajach). Na rynek krajowy firma weszła w 2003 roku i posiada obecnie 5 zakładów produkcyjnych na terenie Polski oraz stale rozbudowującą się sieć dystrybucji. Swoją ofertę Firma kieruje zarówno do nabywców indywidualnych jak i do wykorzystania przemysłowego w przestrzeni publicznej.

Semmelrock Stein + Design duży nacisk kładzie na wdrażanie nowych technologii w procesie produkcyjnym. Filozofia Firmy opiera się na dbałości o klientów, własnych pracowników oraz o środowisko – realizuje się to poprzez stawianie na lokalnych dostawców, produkcję krajową i zminimalizowane koszty transportu (krótkie trasy).

Spółka zatrudnia przedsiębiorczych i otwartych na nowe wyzwania pracowników, daje im dużą samodzielność oraz z uwagą wysłuchuje ich sugestii. Zaangażowanie pracowników w sprawy Firmy oraz wydajność i jakość wykonywanej pracy wzrastają dzięki temu. Zatrudniane są osoby z okolic poszczególnych zakładów, które najlepiej znają specyfikę lokalnego rynku.

Semmelrock Stein + Design podkreśla wysokie znaczenie dla Firmy odpowiedzialności za przestrzeganie norm prawa i dotrzymywania umów z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi.

Jednym z priorytetów Firmy jest dbałość o jakość oferowanych produktów, co realizują dzięki stałemu badaniu i monitorowaniu rynku, poszerzaniu wiedzy i kontroli procesów produkcyjnych.

Bardzo ważnym aspektem w działalności Semmerlock jest zauważenie znaczenia kontaktów międzyludzkich dla biznesu. Zarówno klientów, pracowników, partnerów handlowych jak i inwestorów Firma traktuje z szacunkiem i zaufaniem, deklaruje otwartość na kompromisy, chęć wysłuchania wszelkich opinii i w razie potrzeby podzielenia się swoim doświadczeniem.

Szybki rozwój nie byłby możliwy bez umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków. Firma szczególny nacisk stawia na ciągłe udoskonalanie procesów produkcyjnych, ale także wprowadzanie nowych trendów we wzornictwie i nieznanych wcześniej rozwiązań. Nieoceniona w tej kwestii jest wymiana doświadczeń między rozsianymi po Europie oddziałamiSemmerlock.